Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 14:55, Thứ Sáu, 14/10/2022 (GMT+7)

Hỏi:

Tôi được hưởng TCTN 5 tháng, trong thời gian hưởng tôi có đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tìm kiếm việc làm đầy đủ đúng quy định. Nhưng tháng thứ 3 do tôi có việc bận gia đình không đến thông báo như quy định và bị tạm dừng hưởng TCTN tháng đó. Vậy cho tôi hỏi khi tôi đến thông báo tháng kế tiếp thì tháng bị tạm dừng đó có bị mất tiền TCTN không?

(Nguyễn Thị Tươi - huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định về việc “Tiếp tục hưởng TCTN” như sau:

1. Người lao động bị tạm dừng hưởng TCTN theo quy định tại khoản 1, Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng TCTN theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - TB - XH mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động - TB - XH quyết định về việc tiếp tục hưởng TCTN cho người lao động.

2. Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, người lao động không được hưởng tiền TCTN.

Như vậy, bà không được hưởng tiền TCTN của tháng đã bị tạm dừng hưởng là tháng thứ 3. Khi bà thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng tiếp theo đúng quy định, thì sẽ tiếp tục được hưởng tiền TCTN của tháng đã thông báo.

MINH THÁI (thực hiện)