Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 10:51, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 36 tháng, tôi được hưởng TCTN với thời gian là 3 tháng (từ ngày 3/8/2022 - 2/11/2022). Khi đang hưởng TCTN tháng thứ 2, tôi đã xin được việc làm tại công ty, đầu tháng 10/2022 bắt đầu vào làm chính thức, vậy tôi phải làm gì để bảo lưu thời gian chưa hưởng TCTN? Thời gian chưa hưởng của tôi có bị mất hay không? Nếu tôi vừa đi làm vừa hưởng tiền TCTN vậy có được không?

(Lê Thị Hoa, huyện Bình Tân)

Trả lời: Theo khoản 9, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1, khoản 2, khoản 5, Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ chấm dứt hưởng TCTN theo quy định khi có việc làm, NLĐ phải thông báo với TTDVVL nơi đang hưởng TCTN và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng TCTN.

Do đó, khi bà đang hưởng TCTN mà tìm được việc làm thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực, bà phải thông báo với TTDVVL, đồng thời nộp bản sao hợp đồng lao động và thông báo về việc có việc làm để được bảo lưu thời gian chưa hưởng theo quy định.

Trong trường hợp bà có việc làm mới mà không thông báo với TTDVVL về việc có việc làm hoặc bà vừa đi làm (có giao kết hợp đồng lao động) vừa hưởng tiền TCTN thì sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và không được bảo lưu những tháng chưa hưởng, bị thu hồi những tháng đã hưởng trong thời gian có việc làm (nếu có) và có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.

MINH THÁI (thực hiện)