Thu thập thông tin thị trường lao động năm 2022

Cập nhật, 04:22, Thứ Sáu, 07/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo BCĐ thu thập thông tin thị trường lao động Sở Lao động - TB - XH, từ ngày 1/10 - 30/11, toàn tỉnh thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022.

Việc thu thập được thực hiện đối với các thành viên trong hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên, với khoảng 650.000 phiếu thông tin về người lao động.

Mục tiêu sau thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động để có thể đánh giá tình hình lao động trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động; triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc”, quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động...

Trước đó, BCĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 cho gần 1.000 điều tra viên để triển khai công tác này trên địa bàn.

MINH THÁI