Hỗ trợ lao động, tập trung phát triển thị trường lao động

Cập nhật, 06:13, Thứ Ba, 23/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Báo cáo thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực lao động, ngành lao động- thương binh và xã hội cho biết, đến nay Trung ương và các địa phương đã dành gần 82.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trên 728.000 lượt người sử dụng lao động, gần 50 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác.

Theo ngành, lĩnh vực lao động việc làm, thị trường lao động đang phục hồi mạnh mẽ. Đến nay, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,3 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,6%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ 26,1%.

Trong năm nay, lực lượng lao động nhảy việc tương đối nhiều, liên quan đến thu nhập và người lao động có quyền lựa chọn môi trường làm việc tốt hơn và thu nhập tốt hơn. Lực lượng lao động có điều chỉnh, theo hướng trở về làm việc ở quê hương nhiều hơn, gắn với gia đình.

Từ đây đến cuối năm phải tập trung phát triển thị trường lao động, đó là nhiệm vụ hàng đầu nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững, hội nhập.

MINH THÁI