Hỏi - Đáp chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 14:54, Thứ Sáu, 14/10/2022 (GMT+7)

Hỏi:

Tôi đã đóng 38 tháng bảo hiểm thất nghiệp, khi nghỉ việc tôi được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)? Xin cho biết hồ sơ hưởng TCTN bao gồm những loại giấy tờ gì?

(Nguyễn Chí Hào - huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ khoản 2, Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về thời gian hưởng TCTN như sau: “Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Như vậy, ông sẽ được hưởng 3 tháng TCTN và được bảo lưu 2 tháng lẻ cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định.

Căn cứ khoản 1, Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và khoản 6, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm:

1. Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - TB - XH quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Một số giấy tờ có liên quan khác nếu không có một trong những giấy tờ nêu trên.

MINH THÁI (thực hiện)