Giải quyết việc làm mới cho lao động vượt kế hoạch năm

Cập nhật, 19:41, Thứ Ba, 23/08/2022 (GMT+7)

(VLO) Tháng 8/2022, các đơn vị có chức năng đã giải quyết việc làm mới cho 2.242 lao động, trong đó đưa 134 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 20.096 người (đạt 100,48% kế hoạch), trong đó đã đưa 981 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 57,71%). Đây là kết quả rất khả quan.

Song song trong 8 tháng qua đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 29.802 người (đạt 86,38%), góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,62%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 21,55%.

MINH THÁI