159 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật, 12:01, Thứ Tư, 14/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng đã tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh cho 29.802 người (đạt 86,38%).

Trong đó gồm đào tạo CĐ, trung cấp, sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và đào tạo thường xuyên (có 159 lớp đào tạo nghề cho người lao động theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp, dưới 3 tháng với 3.483 học viên).

Hiện nay, kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động tại tỉnh đã được phê duyệt, các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tích cực mở lớp đào tạo nghề cho người lao động.

Tháng 9/2022, dự kiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 3.300 người, trong đó tổ chức 33 lớp đào tạo nghề cho gần 600 lao động. Theo kế hoạch năm 2022, toàn tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 34.500 người; trong đó đào tạo nghề cho 5.000 lao động nông thôn.

MINH THÁI