Quên xác định thời hạn đại diện theo ủy quyền

Cập nhật, 14:23, Thứ Ba, 14/05/2024 (GMT+7)

Do anh em chúng tôi lớn lên có công ăn việc làm ở xa không ai có thể phụ giúp ba, mẹ việc kinh doanh ở nhà. Vì vậy gần đây, lúc ba tôi không khỏe có ủy quyền cho người bà con đại diện ba tôi thực hiện các giao dịch có liên quan việc kinh doanh. Trong giấy ủy quyền, ba tôi không có ghi thời gian ủy quyền là bao lâu, nay ba tôi khỏe rồi có gợi ý người này thôi không đại diện ba tôi thực hiện các giao dịch nữa nhưng người này tỏ vẻ không vui và vẫn tiếp tục đi làm. Trường hợp này, ba tôi phải xử sự sao cho đúng?

L.T.N. (Tiền Giang)

Trả lời:

Chị N. thân mến! Theo quy định tại khoản 1, Điều 140 Bộ luật Dân sự: Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Do lúc ủy quyền cho người bà con đại diện thực hiện các giao dịch có liên quan việc kinh doanh, ba chị đã quên nêu rõ thời hạn đại diện, vì vậy để giải quyết việc này, ba chị có thể căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều luật trên. Đó là, trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;

b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 1 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

HT tư vấn