Cho thuê lại nhà ở xã hội được không?

Cập nhật, 10:42, Thứ Tư, 08/05/2024 (GMT+7)

Tôi thuê một căn nhà ở xã hội (NƠXH) để thuận tiện cho việc đi làm. Nay tôi chuyển công tác đến địa bàn khác nên muốn cho thuê lại căn nhà này để tiết kiệm chi phí, như vậy đó được không?

Nguyễn Thanh Nhanh

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3, Điều 62 Luật Nhà ở thì thời hạn của hợp đồng thuê NƠXH tối thiểu là 5 năm. Thời hạn thanh toán tiền thuê mua NƠXH tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Bên thuê, thuê mua NƠXH không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua. Nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

Bên thuê mua, bên mua NƠXH không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở. Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý NƠXH đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua NƠXH nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NƠXH cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, theo quy định này thì người thuê NƠXH không được phép cho thuê lại NƠXH trong thời gian thuê. Nếu vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100-120 triệu đồng và bị buộc thu hồi NƠXH, theo quy định tại điểm b, khoản 2 và điểm d, khoản 6, Điều 64 Nghị định 16/2022/NĐ-CP. Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức vi phạm. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức, theo điểm c, khoản 3, Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC