Từ chối nhận việc làm có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật, 21:21, Thứ Ba, 07/05/2024 (GMT+7)

Tôi thấy có một số trường hợp người lao động từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Xin hỏi như vậy có bị chấm dứt hưởng TCTN không?

Trần Chí Công

(Tam Bình)

Trả lời:

Theo điểm đ, khoản 3, Điều 53 Luật Việc làm 2013, người đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN nếu sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Cũng theo quy định tại khoản 1, Điều 52 Luật Việc làm 2013, trong thời gian hưởng TCTN, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm. Ngoại trừ các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ quy định trên, người lao động sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng có thể bị chấm dứt hưởng TCTN.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC