Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động

Cập nhật, 10:42, Thứ Tư, 08/05/2024 (GMT+7)

Cháu tôi làm việc tại nhà máy cán tôn, sắt. Do gần đây cháu thấy một số khâu sản xuất không đảm bảo an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng nếu không được khắc phục kịp thời. Vì vậy, cháu tôi từ chối làm việc nhưng không được quản lý nhà máy đồng ý, vậy có đúng không?

Ngô Văn Tuấn

(Bình Tân)

Trả lời:

Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động (LĐ) có quy định về quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh LĐ của người LĐ. Theo đó, người LĐ làm việc theo hợp đồng LĐ có quyền được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh LĐ. Yêu cầu người sử dụng LĐ có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh LĐ trong quá trình LĐ, tại nơi làm việc.

Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật LĐ khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn LĐ đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh LĐ đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh LĐ.

Như vậy, khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn LĐ đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình thì người LĐ có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC