Tiền bị biến dạng, đổi được không?

Cập nhật, 16:28, Thứ Năm, 09/05/2024 (GMT+7)

Tôi có tờ tiền mệnh giá 500.000đ, do để gần nguồn nhiệt nên bị biến dạng co nhỏ lại. Khi đến cửa hàng thanh toán thì họ không chấp nhận, vậy tôi có thể đem đến Ngân hàng Nhà nước đổi được không?

Lê Như Ý

(Bình Tân)

Trả lời:

Khoản 2, Điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về đổi tiền rách nát, hư hỏng không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản (nhóm nguyên nhân chủ quan) thì khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi. Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau: tiền rách nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại; trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao, thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất 2 trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số sê ri, dây bảo hiểm, yếu tố IRIODIN, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định tại khoản này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do. Trường hợp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền (theo Phụ lục số 01 đính kèm).

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì được nhận và xét đổi khi đáp ứng các điều kiện như vừa nêu.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC