Xe đang làm thủ tục thu hồi biển số định danh muốn lưu thông phải đăng ký tạm thời

Cập nhật, 16:29, Thứ Năm, 09/05/2024 (GMT+7)

Tôi mua xe gắn máy cũ, đang làm thủ tục thu hồi biển số định danh và chờ cấp biển số mới. Vậy trong thời gian này, tôi mang theo giấy chứng nhận thu hồi biển số cũ và điều khiển xe không gắn biển số tham gia giao thông được không?

Lê Văn Sơn

(Long Hồ)

Trả lời:

Tại Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua hoặc được tặng cho, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số. Trường hợp người điều khiển phương tiện mới mua hoặc mới chuyển nhượng mà không có biển số thì sẽ bị phạt 2 lỗi là không có giấy đăng ký xe và không gắn biển số xe.

Theo đó, trong thời gian xe đang làm thủ tục thu hồi biển số định danh, bạn muốn xe lưu thông thì phải đăng ký xe và biển số xe tạm thời. Tuy nhiên, xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong chứng nhận đăng ký tạm thời. Cụ thể, giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe tạm thời chỉ có giá trị sử dụng trong 15 ngày và được gia hạn một lần với thời hạn tối đa 15 ngày. Sau thời gian trên, nếu chủ xe vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe thì sẽ bị phạt lỗi không có biển số xe và không có giấy đăng ký xe. Mức phạt đối với lỗi điều khiển xe gắn máy không có giấy đăng ký xe và không gắn biển số là từ 800.000đ đến 1 triệu đồng cho mỗi lỗi vi phạm và còn có thể bị tịch thu xe.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC