Làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh khác được không?

Cập nhật, 16:30, Thứ Năm, 09/05/2024 (GMT+7)

Tôi làm việc ở tỉnh Bình Dương nhưng hiện nay đang ở tỉnh Vĩnh Long. Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như không có điều kiện đi lại nên tôi muốn làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại Vĩnh Long có được không?

Tạ Thu Lan

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Theo Điều 46 Luật Việc làm, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng TCTN. Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ TCTN thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả TCTN cho người lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định người lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm mà không giới hạn nơi làm việc hay nơi cư trú. Do đó, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng TCTN trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại tỉnh khác với nơi làm việc.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC