Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam

Cập nhật, 15:30, Thứ Ba, 14/05/2024 (GMT+7)

Em gái tôi vừa sinh con ở nước ngoài nhưng sắp tới cả hai mẹ con sẽ về Việt Nam sinh sống. Xin hỏi việc đăng ký khai sinh cho cháu khi về Việt Nam cư trú được quy định ra sao?

Phạm Trung Nghĩa

(Vũng Liêm)

Trả lời:

Vấn đề ông quan tâm được quy định tại Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hộ tịch. Theo đó, tại khoản 1, 2, 3 quy định về đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam như sau:

- UBND cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh.

- Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam và nộp các giấy tờ: tờ khai theo mẫu quy định; giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ- con nếu có; văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Hộ tịch đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là công dân nước ngoài.

- Trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm b, khoản 2, điều này thì thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục quy định tại khoản 5, Điều 15 của nghị định này.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC