Các trường hợp cưỡng chế đối với người nộp thuế

Cập nhật, 18:05, Thứ Tư, 15/05/2024 (GMT+7)

Công ty tôi hiện kinh doanh khó khăn và khả năng sẽ rơi vào hoàn cảnh nợ thuế. Trường hợp này, người nộp thuế (NNT) có bị cưỡng chế không?

Lưu Nguyên Phương

(Bình Tân)

Trả lời:

Nợ thuế là việc NNT chưa nộp tiền thuế và các khoản thu khác vào nguồn ngân sách nhà nước khi hết thời hạn theo quy định pháp luật. NNT nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC các trường hợp bị cưỡng chế đối với NNT. Cụ thể, NNT nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. NNT còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế có hành vi bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

NNT không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (QĐXPVPHCVT) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được QĐXPVPHCVT thì bị cưỡng chế thi hành QĐXPVPHCVT. Trường hợp QĐXPVPHCVT có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày mà NNT không chấp hành quyết định xử phạt theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành QĐXPVPHCVT (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành QĐXPVPHCVT).

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC