Chuyển địa điểm kinh doanh phải thông báo

Cập nhật, 21:56, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

Do kinh doanh (KD) thua lỗ nên tôi dự định chuyển địa điểm đến nơi khác. Xin hỏi khi chuyển địa điểm KD tôi có cần phải thông báo hay không?

Hồ Thế Toàn

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ KD, phạt tiền từ 5- 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không báo cáo tình hình KD theo yêu cầu của cơ quan đăng ký KD cấp huyện.

- Thay đổi chủ hộ KD nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ KD đến cơ quan đăng ký KD cấp huyện nơi đã đăng ký.

- Tạm ngừng KD, tiếp tục KD trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký KD cấp huyện nơi đã đăng ký.

- Chuyển địa điểm KD nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký KD cấp huyện.

- Chấm dứt hoạt động KD dưới hình thức hộ KD mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ KD cho cơ quan đăng ký KD cấp huyện.

- Thay đổi ngành, nghề KD nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký KD cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính.

- Hoạt động KD tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký KD cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ KD, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo tình hình KD theo yêu cầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 điều này. Đồng thời, buộc thông báo với cơ quan đăng ký KD cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 điều này.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC