Hợp đồng lao động hết hạn khi nghỉ thai sản có được ký tiếp?

Cập nhật, 21:55, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

Tôi được công ty ký hợp đồng lao động (LĐ) 2 năm, thời hạn hết hợp đồng cũng là lúc tôi nghỉ thai sản. Trong thời gian này, công ty gửi văn bản thông báo không ký tiếp hợp đồng LĐ với tôi và chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi được biết, người sử dụng LĐ không được đơn phương chấm dứt hợp đồng với người LĐ vì lý do mang thai, nghỉ thai sản nên việc công ty chấm dứt hợp đồng LĐ với tôi như thế có phạm luật không?

Phan Thị Mai

(Tam Bình)

Trả lời:

Bộ luật LĐ quy định, người sử dụng LĐ không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ với người LĐ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi,... nhưng nếu trong thời gian LĐ nữ nghỉ thai sản mà hợp đồng LĐ hết hạn thì hợp đồng này sẽ chấm dứt.

Mặc dù pháp luật không bắt buộc người sử dụng LĐ phải ký tiếp hợp đồng với người LĐ khi nghỉ thai sản nhưng Điều 137 Bộ luật LĐ có quy định, trường hợp LĐ nữ đang nghỉ thai sản mà hết hạn hợp đồng LĐ sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng LĐ mới. Tuy nhiên, việc có ký tiếp hợp đồng LĐ mới hay không còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng LĐ của người sử dụng LĐ. Nếu không ký hợp đồng LĐ mới khi đến hạn thì người sử dụng LĐ phải gửi thông báo chấm dứt hợp đồng LĐ bằng văn bản cho người LĐ và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến quyền, lợi ích của người LĐ. Do đó, việc bạn hết hạn hợp đồng LĐ trong thời gian nghỉ thai sản và công ty gửi văn bản thông báo không ký tiếp hợp đồng LĐ mới là đúng quy định pháp luật.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC