Cha chết trước ông bà, cháu có được hưởng thừa kế?

Cập nhật, 05:56, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Cha tôi chết trước ông bà nội từ lâu, trước khi chết ông bà nội tôi cũng không để lại di chúc nên các chú của tôi không chia thừa kế cho cha tôi. Xin hỏi, trường hợp này anh chị em tôi có được hưởng thừa kế di sản của ông bà nội để lại hay không?

Trần Thanh Duy (Bình Tân)

Trả lời: Ông, bà của bạn chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được phân chia theo pháp luật. Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người cùng hàng thừa kế (trong trường hợp này là hàng thừa kế thứ nhất) gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Điều 652 Bộ luật Dân sự quy định về thừa kế thế vị thì trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì cha bạn dù đã chết trước ông bà nội bạn từ lâu nhưng bạn và các anh chị em của bạn sẽ được hưởng thừa kế thế vị một phần di sản thừa kế của cha bạn mà lẽ ra cha bạn được nhận nếu còn sống. Phần thừa kế này bằng với phần thừa kế của những người khác cùng hàng.

PHÒNG BẠN ĐỌC