Quyền lợi của người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cập nhật, 06:08, Thứ Sáu, 03/05/2019 (GMT+7)

Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được hưởng quyền lợi như thế nào?

Nguyễn Hồng Anh (Long Hồ)

Trả lời: Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định:

Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9 và 17 Điều 3 Nghị định 146/2018 gồm: Người có công với cách mạng; cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH;

Hỗ trợ 100% chi phí KCB và không áp dụng tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại B; bệnh binh khi điều trị vết thương; bệnh binh tái phát; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi.

Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

Hỗ trợ 100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi phí cho 1 lần KCB thấp hơn 15% lương cơ sở.

Hỗ trợ 100% chi phí KCB khi người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến.

Như vậy, người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi KCB vượt tuyến sẽ được hỗ trợ 100% chi phí KCB.

PHÒNG BẠN ĐỌC