Trả lời đơn thư ông Hồ Văn Cánh

Cập nhật, 05:56, Thứ Năm, 02/05/2019 (GMT+7)

Ông Hồ Văn Cánh (cư ngụ số 84, Khóm 4, Phường 9- TP Vĩnh Long) yêu cầu các cơ quan chức năng sớm giải quyết việc tranh chấp ranh đất của gia đình ông với 2 hộ giáp ranh. Cụ thể theo thư ông trình bày như sau:

Hộ bà Hứa Thị Lộc và hộ ông Ngô Văn Mật giáp ranh với đất của gia đình tôi. Nhiều năm qua, 2 hộ này đã lấn ranh và chiếm dụng phần đất của gia đình tôi. Nay bà Lộc đã chết nhưng chồng và con bà ngang nhiên nhổ các trụ cắm ranh đất và chặt bỏ cây gừa mà gia đình tôi đã trồng hơn 60 năm nay. Sự việc trên đã kéo dài nhiều năm nay. Tôi cũng đã gửi đơn cho các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết sự việc trên, nhưng các cấp chính quyền cứ kéo dài và chưa giải quyết việc khiếu nại của tôi, để 2 hộ trên cứ lấn chiếm đất của gia đình tôi. Vì vậy, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết để gia đình tôi không bị mất đất.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 9 và được trả lời như sau:

Năm 2014, UBND Phường 9 có nhận được đơn yêu cầu hòa giải việc tranh chấp đất của gia đình ông.

Ngày 17/12/2014, UBND Phường 9 tiến hành xác minh sự việc và thu thập chứng cứ của 2 bên tranh chấp.

Ngày 18/12/2014, UBND Phường 9 tổ chức buổi hòa giải về việc tranh chấp ranh giữa ông Hồ Văn Cánh (ngụ số 84, Khóm 4, Phường 9- TP Vĩnh Long) và ông Ngô Văn Mật (ngụ số 83A, Khóm 4, Phường 9- TP Vĩnh Long) và ông Lê Văn Chung (con bà Hứa Thị Lộc, ngụ số 86, Khóm 4, Phường 9- TP Vĩnh Long).

Qua cuộc hòa giải giữa các bên, ông Hồ Văn Cánh, ông Ngô Văn Mật và gia đình bà Hứa Thị Lộc đều không xác định được diện tích đất của mình, không có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, UBND Phường 9 đã tư vấn cho các bên để các bên tự thỏa thuận ranh mốc.

Tuy nhiên, theo sự chỉ ranh của ông Cánh thì các bên đều không đồng ý, vì có sự chênh lệch diện tích đất quá lớn, nên cuộc hòa giải không thành. Kết quả hòa giải không thành vì vậy, UBND Phường 9 đã hướng dẫn cho gia đình ông gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đến ngày 30/1/2015, UBND Phường 9 có Tờ trình số 17/TTr-UBND liên quan đến đơn yêu cầu giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Cánh.

Ngày 23/3/2015, thực hiện Công văn số 237/UBND ngày 2/3/2015 của UBND TP Vĩnh Long về việc giải quyết Tờ trình số 17/TTr-UBND của UBND Phường 9; Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vĩnh Long có Báo báo số 27/BC-PTNMT về việc giải quyết Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 30/1/2015 của UBND Phường 9.

Theo đó, ngày 19/3/2015, Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vĩnh Long có tiếp xúc với gia đình ông Hồ Văn Cánh.

Qua buổi tiếp xúc, ông Cánh trình bày phần đất ruộng gia đình đang sử dụng có tranh chấp ranh đất với ông Ngô Văn Mật và bà Hứa Thị Lộc. Việc tranh chấp đã được UBND Phường 9 hòa giải ngày 18/12/2014, kết quả hòa giải không thành.

Qua trình bày của ông Hồ Văn Cánh, Phòng Tài nguyên- Môi trường TP Vĩnh Long giải thích và hướng dẫn ông Cánh biết phần đất ông đang sử dụng có tranh chấp về ranh đất, nên không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cho ông.

Việc tranh chấp đất đã được UBND Phường 9 hòa giải nhưng không thành, do đó căn cứ vào Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, thì việc tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có các loại giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì do tòa án giải quyết; tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có các loại giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai thì lựa chọn trong 2 hình thức sau: nộp đơn yêu cầu giải quyết tại UBND TP Vĩnh Long; nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long.

Như vậy, các cơ quan chức năng đã giải quyết và giải thích hướng dẫn cho ông đúng theo quy định. Muốn được giải quyết tiếp sự việc ông nên gửi đơn đến các cơ quan theo như hướng dẫn trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC