Thanh toán đối với trường hợp khám chữa bệnh tại các tỉnh giáp ranh

Cập nhật, 07:29, Thứ Sáu, 26/04/2019 (GMT+7)

Hiện nay có quy định, người có tham gia BHYT được khám chữa bệnh (KCB) tại các tỉnh giáp ranh. Xin hỏi, trường hợp này thì người bệnh được thanh toán như thế nào?

Lê Văn Trường

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định đối với các trường hợp KCB tại các tỉnh giáp ranh: Cơ quan BHXH chỉ thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT trong trường hợp người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh, khi đến KCB tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế và BHYT tỉnh, Sở Y tế tỉnh giáp ranh để lập danh sách các trạm y tế xã giáp ranh có tổ chức KCB BHYT, báo cáo BHXH Việt Nam.

PHÒNG BẠN ĐỌC