Tự ý thôi việc có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Cập nhật, 06:11, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Xin hỏi, người lao động khi hết hạn hợp đồng lao động (HĐLĐ) tự ý thôi việc thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Trần Văn Phát (Long Hồ)

Trả lời:

Về HĐLĐ hết thời hạn, theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết thời hạn, 2 bên phải ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 điều này trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp 2 bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng được ký thêm 1 lần. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

Về trợ cấp thôi việc, Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.

Nếu vi phạm quy định về thời gian báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của bộ luật này.

Như vậy, căn cứ quy định trên khi nghỉ việc không báo cho người sử dụng lao động thì sẽ không được trả trợ cấp thôi việc.

PHÒNG BẠN ĐỌC