Đất trong quy hoạch có được chuyển nhượng?

Cập nhật, 06:10, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Tôi có mảnh đất đang nằm trong quy hoạch, nay gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế nên muốn bán mảnh đất này. Xin hỏi, tôi có bán mảnh đất này được không?

Hồ Thanh Nhã (Long Hồ)

Trả lời: Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định trên, nếu mảnh đất của bạn trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển nhượng.

PHÒNG BẠN ĐỌC