Con ruột nhưng khác họ có được không?

Cập nhật, 07:01, Thứ Sáu, 17/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Vợ chồng tôi có 1 đứa con mang họ cha, nay chúng tôi dự định sinh thêm đứa nữa và muốn làm giấy khai sinh cho con mang họ mẹ có được không?

Đặng Huỳnh Như (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điểm a, khoản 1, Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định: Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán.

Theo đó, họ của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự. Khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự cũng quy định: Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Như vậy, họ của trẻ được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Cho nên trường hợp bạn đọc vừa nêu hoàn toàn có thể để đứa con thứ 2 theo họ mẹ và luật cũng không quy định bắt buộc những đứa con cùng cha mẹ sinh ra phải có cùng họ.

PHÒNG BẠN ĐỌC