Chủ tịch UBND cấp xã có quyền buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

Cập nhật, 15:20, Thứ Năm, 16/09/2021 (GMT+7)

Theo quy định của pháp luật, công trình xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng giấy phép sẽ bị buộc tháo dỡ, nếu không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế. Vậy chủ tịch UBND cấp xã khi phát hiện công trình xây dựng trái phép trên địa bàn mình quản lý có quyền ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ không?

Lê Hữu Tiến (Vũng Liêm)

Trả lời: Theo Điều 3 và Điều 76 Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền buộc tháo dỡ công trình, phần xây dựng công trình vi phạm.

Cụ thể, khi phát hiện cá nhân, tổ chức xây dựng công trình, phần công trình không giấy phép hoặc không đúng với giấy phép thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng trái phép.

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, nếu người vi phạm không tự nguyện chấp hành thì tiến hành cưỡng chế.

Đối với công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng thì người có thẩm quyền xử phạt gửi hồ sơ đến chủ tịch UBND cấp huyện để ban hành quyết định cưỡng chế. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ.

PHÒNG BẠN ĐỌC