Tuyển dụng công chức gồm mấy phương thức?

Cập nhật, 05:51, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi được biết trong trường hợp thông thường thì khi tuyển dụng công chức sẽ qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Tuy nhiên, pháp luật có quy định về phương thức tuyển dụng khác không?

Trần Hoàng Giang (Vũng Liêm)

Trả lời: Căn cứ khoản 5, Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 thì việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này.

Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây: cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người học chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ, công chức cấp xã. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức.

Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, thành viên hội đồng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương.

Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

PHÒNG BẠN ĐỌC