Quy định về đặt cọc trong giao kết hợp đồng mua bán

Cập nhật, 05:56, Thứ Tư, 15/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi có thỏa thuận bán một thửa đất và đã nhận tiền cọc. Tuy nhiên, quá thời hạn nhưng bên đặt cọc không đến thực hiện việc mua bán đất. Xin hỏi nếu hợp đồng mua bán không được giao kết như thỏa thuận thì số tiền cọc sẽ xử lý thế nào?

Trần Hữu Trường (Vũng Liêm)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015, đặt cọc là việc một bên (bên đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ quy định trên, trường hợp đã hết thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc mà bên đặt cọc không đến để thực hiện việc mua bán đất, ông nên liên hệ với họ. Nếu họ từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì số tiền cọc xem như thuộc về ông, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

PHÒNG BẠN ĐỌC