Khám chữa bệnh không đúng tuyến có được BHYT thanh toán?

Cập nhật, 06:26, Thứ Ba, 25/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Thẻ BHYT của tôi ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến huyện, nhưng tôi muốn đến bệnh viện tuyến tỉnh để khám bệnh thì có được thanh toán BHYT không?

Trần Thị Yến Trinh (Long Hồ)

Trả lời: Theo khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này theo tỷ lệ như sau (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này):

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước.

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày luật này có hiệu lực đến ngày 31/12/2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 1/1/2016.

Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 điều này.

Căn cứ quy định trên, bà vẫn được thanh toán chế độ BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến theo các mức hưởng đã quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC