Đổi mã quyền lợi BHYT

Cập nhật, 16:56, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Theo tôi được biết, một người được hưởng nhiều quyền lợi về BHYT nếu trường hợp người đó đang hưởng quyền lợi thấp hơn về chế độ BHYT thì được chuyển sang hưởng quyền lợi cao hơn, như trường hợp tôi là công chức nhà nước, có thẻ BHYT nhưng là con liệt sĩ thì có được đổi mã quyền lợi BHYT theo chế độ con liệt sĩ hay không?

Lê Minh Khang

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Bên cạnh đó, điểm b, d khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về mã quyền lợi trên thẻ BHYT:

Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

Căn cứ quy định trên, bạn có thẻ BHYT tại cơ quan nhà nước, ký hiệu CH, mang mã quyền lợi số 4, mức hưởng 80% chi phí nằm trong danh mục, có thẻ BHYT thuộc đối tượng con liệt sĩ, ký hiệu TS, mang mã quyền lợi số 2, mức hưởng 100% chi phí KCB nằm trong danh mục. Trường hợp này bạn được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của mình sang đối tượng thân nhân liệt sĩ, bạn được thực hiện thủ tục để chuyển đổi mã quyền lợi số 4 lên mã quyền lợi số 2.

PHÒNG BẠN ĐỌC