Xã Mỹ Thuận: Phấn đấu đạt 3 tiêu chí cuối để trở thành xã nông thôn mới về nhì của huyện

Cập nhật, 13:00, Thứ Tư, 29/10/2014 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Bình Tân, tính đến nay, xã Mỹ Thuận đã thực hiện đạt 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện, địa phương phấn đấu đạt 3 tiêu chí còn lại để trở thành xã về nhì của huyện trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Các tiêu chí mà địa phương đạt được, gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, hộ nghèo, lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, giao thông, trường học, tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội.

3 tiêu chí còn lại mà địa phương phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay là: nhà ở dân cư, thu nhập
và y tế.

CÔNG PHÚC