Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Cập nhật, 00:16, Thứ Tư, 30/08/2023 (GMT+7)

Anh trai tôi bệnh hiểm nghèo nên trước khi mất anh có viết di chúc phân chia tài sản của anh cho vợ, con. Nhưng có lẽ, lúc viết anh không nghĩ tới anh còn có mẹ già cần phụng dưỡng. Do đó, bản di chúc anh không nhắc gì đến mẹ.

Nay, anh đã qua đời, chúng tôi mới thấy bản di chúc do vợ anh đưa cả gia đình xem. Theo tôi được biết, nếu chia thừa kế theo pháp luật thì mẹ tôi sẽ được một phần di sản của anh. Trong trường hợp này, anh viết di chúc mà không để lại gì cho mẹ, mẹ tôi có được hưởng phần nào di sản của con mẹ để lại không?

Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề về việc chia thừa kế cho mẹ, chị dâu tôi không vui và nói lúc anh tôi bệnh, tiền của anh ấy làm ra đã lo thuốc điều trị cho anh, hiện tại không còn được bao nhiêu. Nếu chia thừa kế, thì phần di sản của anh tôi được tính như thế nào?

N.T.T. (Long Hồ)

Trả lời:

Chị T. thân mến! Theo khoản 1, Điều 644 Bộ luật Dân sự (quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc), thì những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ,
vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, dù không được con mình chỉ định cho hưởng di sản trong di chúc nhưng mẹ của người mất vẫn được hưởng một phần di sản của con bà theo quy định trên. Xin lưu ý với chị, theo quy định tại khoản 2 điều luật trên: Quy định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1, Điều 621 của bộ luật này.

Về di sản của anh chị để lại sẽ được tính theo khoản 2, Điều 66 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau: Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

HT tư vấn