Con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ khi nào?

Cập nhật, 05:20, Thứ Sáu, 25/08/2023 (GMT+7)

(VLO) Con gái tôi đi làm ở xa, gần đây con về nhà sinh con nhưng không chịu nói với gia đình cha của đứa bé là ai. Vậy, khi đăng ký khai sinh cho bé, phần cha của bé phải khai như thế nào? Và nhiều phần khai khác như dân tộc, quê quán, quốc tịch… của bé căn cứ vào đâu để khai?

H.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Ông D. thân mến! Trường hợp ông hỏi được quy định tại Điều 15 Văn bản hợp nhất Nghị định số 1843/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp như sau:

1. UBND cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.

HT tư vấn