Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng

Cập nhật, 05:57, Thứ Ba, 22/08/2023 (GMT+7)

(VLO) Ba tôi trước khi qua đời có viết di chúc để lại. Trong di chúc, ba tôi phân chia tài sản cụ thể cho từng đứa con. Bên cạnh đó, ba tôi còn viết rõ là ba tặng cho người bạn đã theo chăm sóc ba gần chục năm lúc tuổi già (sau khi mẹ tôi chết) 1 thửa đất vườn. Điều này, chúng tôi cũng không phản đối.

Nhưng hiện tại, chúng tôi đang không biết tính sao, số là sau khi ba mất, chúng tôi biết được ba còn thiếu của người bạn một số tiền, anh em tôi đồng ý trích từ tài sản ba cho để trả nợ nhưng đối với phần ba đã tặng người bạn nói trên, chúng tôi có được nói cô ấy trích một phần để cùng anh em tôi trả nợ cho ba không?

L.H.V. (Mang Thít)

Trả lời: Anh V. thân mến! Khoản 1, Điều 646 Bộ luật Dân sự quy định: Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác.

Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. Căn cứ theo quy định này, thửa đất vườn ba anh ghi trong di chúc tặng cho người bạn nói trên được xem là ba anh đã dành di tặng cho cô ấy.

Nếu đây là phần tài sản ba anh di tặng cho người bạn của ông, anh em của anh không thể đề nghị cô ấy trích một phần trong số tài sản được di tặng này để cùng anh, em của anh trả nợ cho ba của anh.

Bởi, theo quy định tại khoản 3, Điều 646 Bộ luật Dân sự: Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

HT tư vấn