Trà Ôn phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm

Cập nhật, 22:00, Thứ Sáu, 05/08/2022 (GMT+7)

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Trà Ôn có nhiều chuyển biến tích cực. Các mô hình phòng, chống tội phạm được duy trì và thường xuyên củng cố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Hiện trên địa bàn huyện có 9 mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả tích cực gồm: Ban Quản trị các chùa Khmer trên địa bàn huyện Trà Ôn đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; Phát huy vai trò của đồng bào dân tộc Khmer ở xã Tân Mỹ tham gia giữ gìn an ninh trật tự; Giáo dục đối tượng vi phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; Đèn đường thắp sáng đảm bảo an ninh trật tự; Biển báo đường dây nóng tố giác tội phạm; Cảm hóa giáo dục đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; Camera phòng chống tội phạm; Loa tuyên truyền an ninh trật tự; Cổng trường đảm bảo an ninh trật tự.

Các mô hình này thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

MINH TRÚC