Trà Ôn

Tập trung hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã

Cập nhật, 07:33, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Theo BCĐ Diễn tập huyện Trà Ôn, trong năm 2022, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã: Phú Thành, Trà Côn, Nhơn Bình, Thuận Thới, Hựu Thành và Hòa Bình.

Đến nay, có 2 địa phương đã hoàn thành công tác diễn tập là Phú Thành và Trà Côn. Các cuộc diễn tập được đánh giá cơ bản hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện diễn tập, có sự chuẩn bị đầu tư nghiêm túc về văn kiện, lực lượng và cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, nhất là đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương.

Trong tháng 8, các xã sẽ tổ chức diễn tập là Nhơn Bình, Thuận Thới; tháng 9 xã Hựu Thành, riêng tháng 10 dự kiến tổ chức tại xã Hòa Bình- đây là địa phương được lựa chọn diễn tập điểm của tỉnh.

Đến nay, công tác chuẩn bị văn kiện của các địa phương cơ bản đã hoàn thành, được duyệt thông qua và đang tiến hành diễn tập thử. Riêng xã Hòa Bình đang tiếp tục thực hiện văn kiện, chờ tỉnh duyệt thống nhất... Trong năm 2023, 2024, huyện sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 8 xã còn lại gắn với diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp huyện.

MINH TRÚC