Cung cấp 380 tin có giá trị về phòng chống tội phạm

Cập nhật, 10:29, Thứ Năm, 04/08/2022 (GMT+7)

Đó là tổng nguồn tin có giá trị về trật tự xã hội, phòng chống tội phạm do cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP Vĩnh Long đã cung cấp cho cơ quan công an giai đoạn 2017- 2022.

Cùng với đó, có 8.620 lượt hội viên tham gia 3.327 cuộc tuần tra bảo vệ địa bàn; tham gia hòa giải thành 403 vụ, đạt 86,9%; quản lý giáo dục tại cộng đồng 214 đối tượng; giúp tái hòa nhập cộng đồng trên 60%. Hội vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, đồng thời kiện toàn 58 tổ nòng cốt ở chi hội khóm- ấp và 9 CLB phòng chống tội phạm với 526 hội viên tham gia.

Hội còn thực hiện tốt chương trình phối hợp với ngành quân sự cùng cấp, làm tốt công tác tuyên truyền; tham gia bình xét tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự- công an đảm bảo số lượng, chất lượng và giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Có 2.126 lượt hội viên tham gia 305 cuộc huấn luyện dự bị động viên, tham gia diễn tập tác chiến, phòng thủ khu vực, thế trận an ninh nhân dân, phòng chống biểu tình, gây rối bạo loạn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

THỤY VŨ