Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt bị phạt tới 1 triệu đồng

Cập nhật, 06:11, Thứ Ba, 23/08/2022 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP .

Cụ thể, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 500.000- 1.000.000đ đối với hành vi:

- Hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định;

- Không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

(Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP hiện hành, không có quy định về mức phạt đối với cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt).

Đồng thời, quy định phạt tiền từ 20.000.000- 25.000.000đ đối với cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường trong trường hợp:

- Không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định;

- Thiết bị, dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; (Quy định mới bổ sung)

- Kho hoặc khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định; (Quy định mới bổ sung)

- Không ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

BT (theo Tin Tức Pháp Luật)