8 vị trí công tác lĩnh vực đầu tư phải định kỳ chuyển đổi

Cập nhật, 08:57, Thứ Ba, 16/08/2022 (GMT+7)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 8/8/2022 quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2022.

Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực đầu tư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương.

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư.

Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm:

1. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.

2. Thẩm định dự án.

3. Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

4. Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

5. Quản lý quy hoạch.

6. Quản lý khu công nghiệp- khu chế xuất- khu kinh tế.

7. Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

8. Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc quy định nêu trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm. Chủ tịch UBND các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

BT (theo chinhphu.vn)