Đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Cập nhật, 08:49, Thứ Ba, 16/08/2022 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa ký ban hành văn bản về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, chủ tịch UBND các huyện- thị- thành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương rà soát các đối tượng còn lại đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, tổ chức lập danh sách, xác nhận, thẩm định hồ sơ, đề nghị hỗ trợ và giải ngân kinh phí hỗ trợ cho đối tượng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng và đảm bảo tiến độ theo quy định.

MINH THÁI