Bến xe có thời gian sử dụng để tính hao mòn là 25 năm
06:01 | 30/06/2022
Bến xe, bãi đỗ xe, nhà hạt quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ có thời gian sử dụng để tính hao mòn là 25 năm, tỷ lệ hao mòn 4%/năm.
Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch 3- 5 năm/lần
06:03 | 29/06/2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTTDL và thuộc phạm vi quản lý theo ngành VHTTDL.
Hỗ trợ học phí 25.000 USD/người/năm đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài
05:47 | 28/06/2022
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019- 2030. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/7/2022.
Điểm mới trong tiêu chuẩn trình độ công chức ngạch kế toán
12:38 | 25/06/2022
Ngày 3/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư 29 có hiệu lực ngày 18/7/2022 thay thế Thông tư 77/2019/TT-BTC.
Thêm nhiều đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
06:55 | 23/06/2022
Ngày 9/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm (BH) nông nghiệp. Quyết định 13/2022 có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.
Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực tổ chức cán bộ địa phương
14:07 | 22/06/2022
Từ ngày 1/6/2022, Thông tư 3/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương có hiệu lực thi hành.
Đến 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém
10:03 | 21/06/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025“.
Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng
05:11 | 17/06/2022
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022
21:56 | 16/06/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động (LĐ) làm việc theo hợp đồng LĐ. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.
Người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp
07:05 | 15/06/2022
Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Chính phủ cho phép người lao động (NLĐ) được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp. Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022 và thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 74 Nghị định 82/2018/NĐ-CP).
Từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công
06:05 | 14/06/2022
Thực hiện đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030“ (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.
Quy định nhiệm vụ của BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
06:25 | 10/06/2022
BCH Trung ương ban hành Quy định 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) cấp tỉnh (viết tắt là BCĐ cấp tỉnh). Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022
04:40 | 08/06/2022
Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 (có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022) về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
Quy định mới về trình độ đào tạo của công chức xã
05:18 | 07/06/2022
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 (có hiệu lực từ ngày ký) sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
05:29 | 03/06/2022
Ngày 5/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Điều kiện chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị- dịch vụ
05:55 | 02/06/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế. Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển đổi KCN sang phát triển khu đô thị- dịch vụ gồm:
3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
05:41 | 01/06/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
18:02 | 31/05/2022
Ngày 21/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Ba loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia
05:19 | 31/05/2022
Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định mô hình quản lý khu du lịch (KDL) quốc gia, trong đó quy định 3 loại hình tổ chức quản lý gồm:
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022
15:52 | 30/05/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
.