Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh nhiều loại lãi suất từ 23/9/2022
20:37 | 28/09/2022
Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Giảm 50% phí khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
20:28 | 27/09/2022
Theo Thông tư 48/2022 ngày 3/8/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải trả phí khai thác và sử dụng thông tin. Thông tư có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.
3 trường hợp công chức được tăng lương cao hơn 0,8 lần mức chung3 trường hợp công chức được tăng lương cao hơn 0,8 lần mức chung
22:36 | 26/09/2022
Theo Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, có 3 nhóm cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng mức lương bằng 1,8 lần mặt bằng do nhà nước quy định.
Thủ tướng yêu cầu nâng cao chế độ đãi ngộ cán bộ y tế
05:34 | 23/09/2022
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Điều kiện đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài
05:41 | 22/09/2022
Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng gấp 1.000 lần
06:04 | 21/09/2022
Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn
05:01 | 20/09/2022
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy định 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, giảm sút uy tín tự nguyện xin từ chức
06:13 | 16/09/2022
Đây là một trong những nội dung được nêu tại Thông báo 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
Tự ý ghi âm, chụp ảnh HĐXX, người tham gia xét xử có thể bị phạt đến 15 triệu đồng
08:37 | 15/09/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 1/9/2022.
Cách thức đăng ký tài khoản định danh điện tử với công dân Việt Nam
04:56 | 14/09/2022
Ngày 5/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.
Điều kiện cấp giấy đăng ký hoạt động tổ chức phi chính phủ nước ngoài
08:03 | 13/09/2022
Chính phủ ban hành Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu
15:16 | 09/09/2022
Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng
05:36 | 09/09/2022
Có hiệu lực từ ngày 12/9/2022, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.
Tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật bị phạt đến 30 triệu đồng
05:43 | 08/09/2022
Đây là mức phạt quy định tại Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 18/8/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công
04:56 | 07/09/2022
Có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, Thông tư 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động- thương binh và xã hội quản lý.
Chính sách BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2022- 2023
17:01 | 06/09/2022
Trong năm học 2022- 2023, mức đóng BHYT của HSSV không có sự thay đổi, mức đóng hàng tháng vẫn bằng 4,5% mức lương cơ sở...
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
06:05 | 06/09/2022
Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2022.
Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch
16:56 | 02/09/2022
Ngày 26/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch (QH) và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng QH thời kỳ 2021- 2030.
Quy định mới trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
09:26 | 31/08/2022
Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ban hành ngày 19/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 1/9/2022 đã bổ sung nhiều quy định mới.
Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
06:55 | 30/08/2022
Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1723 ngày 15/8/2022 ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.
.