Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch COVID-19

Cập nhật, 08:54, Thứ Tư, 17/08/2022 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, CSGD tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đối tượng được hỗ trợ là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại CSGD mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; CSGD tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là CSGD ngoài công lập).

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Là người đang làm việc tại CSGD ngoài công lập trước khi CSGD phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia BHXH bắt buộc;

- Có xác nhận làm việc tại CSGD ngoài công lập (bao gồm CSGD ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc CSGD ngoài công lập khác trong trường hợp CSGD ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021- 2022.

Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đ/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP;

- Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đ/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 31/12/2022.

BT (theo chinhphu.vn)