Xác minh tài sản, thu nhập của nhiều người đứng đầu đơn vị y tế

Cập nhật, 07:23, Thứ Sáu, 19/08/2022 (GMT+7)

Nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ xác minh tại 20/104 đơn vị thuộc, trực thuộc bằng hình thức sử dụng phần mềm máy tính. Cá nhân được xác minh là người có nghĩa vụ kê khai quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tại mỗi đơn vị sẽ lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

Theo Bộ Y tế, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: Có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền tính từ ngày 30/12/2021 trở về trước.

Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Việc xác minh sẽ tiến hành trong quý III và IV/2022. Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

BT (theo sggp.org.vn)