Làm gì khi mất hộ chiếu?

Cập nhật, 05:03, Thứ Ba, 20/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi dự định sắp tới sẽ đi du lịch nước ngoài cùng gia đình nhưng khi kiểm tra thì bị mất hộ chiếu. Vậy tôi phải liên hệ cơ quan nào để giải quyết?

Đặng Hoàng Tâm (Tam Bình)

Trả lời: Theo Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Cũng theo Điều 28, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC