Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Cập nhật, 06:25, Thứ Sáu, 16/09/2022 (GMT+7)

Xin hỏi trường hợp lao động (LĐ) nữ chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Huỳnh Thị Thu Thủy

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo Điều 31, Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản, người LĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: LĐ nữ mang thai; LĐ nữ sinh con; LĐ nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người LĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; LĐ nữ đặt vòng tránh thai, người LĐ thực hiện biện pháp triệt sản; LĐ nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

LĐ nữ sinh con, LĐ nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, người LĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

LĐ nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1, Điều 39 của Luật BHXH.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC