Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên

Cập nhật, 06:26, Thứ Sáu, 16/09/2022 (GMT+7)

Tôi kinh doanh quán ăn, vừa rồi có một cháu trai đến xin làm việc nhưng chưa đủ 16 tuổi nên tôi phân vân chưa dám nhận. Tôi muốn biết pháp luật hiện nay quy định về việc sử dụng lao động (LĐ) chưa thành niên như thế nào?

Lâm Minh Chánh

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi và thời giờ làm việc của người chưa thành niên được quy định tại Điều 146 Bộ luật LĐ. Cụ thể, thời giờ làm việc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Còn tại Điều 144 Bộ luật LĐ quy định về nguyên tắc sử dụng LĐ chưa thành niên như sau: LĐ chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách; người sử dụng LĐ khi sử dụng LĐ chưa thành niên có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người LĐ về các mặt LĐ, sức khỏe, học tập trong quá trình LĐ; khi sử dụng LĐ chưa thành niên, người sử dụng LĐ phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; người sử dụng LĐ phải tạo cơ hội để LĐ chưa thành niên được học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC