Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn sẽ chia tài sản theo thỏa thuận

Cập nhật, 05:01, Thứ Ba, 20/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi và bạn gái sống chung nhiều năm nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian này, chúng tôi có mua thửa đất định cất nhà nhưng nay phát sinh mâu thuẫn, cô ấy muốn bán thửa đất đó. Trường hợp này thì tài sản chung được phân chia như thế nào?

Nguyễn Văn Việt (Long Hồ)

Trả lời: Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn sẽ không phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Theo đó, quan hệ tài sản sẽ được giải quyết theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì giải quyết theo Điều 219 Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, Điều 219 Bộ luật Dân sự quy định về chia tài sản thuộc sở hữu chung như sau: Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung đó.

Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia được quyền bán phần sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Do đó, việc bạn gái của bạn muốn bán thửa đất để chia tài sản chung là đúng quy định. Nếu bạn muốn giữ lại thửa đất thì phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán phần giá trị tài sản mà bạn gái đang sở hữu.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC