Không phải hủy hợp đồng khi vi phạm hợp đồng đặt cọc

Cập nhật, 05:43, Thứ Năm, 22/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi có nhận cọc chuyển nhượng thửa đất nhưng quá thời hạn ghi trong hợp đồng đặt cọc mà bên mua không đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Nay tôi chuyển nhượng thửa đất này cho người khác thì có phải trả lại tiền cọc và hủy hợp đồng đặt cọc đã lập trước đó không?

Phạm Ngọc Thái (Bình Tân)

Trả lời: Đặt cọc là một hình thức để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, bao gồm đặt cọc bằng văn bản hoặc lời nói có công chứng, chứng thực hoặc người làm chứng.

Theo đó, Điều 328 Bộ luật Dân sự quy định, khi hợp đồng được giao kết thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ quy định trên, nếu bạn và bên đặt cọc không có thỏa thuận nào khác thì việc đã hết thời hạn mà bên đặt cọc từ chối giao kết, không đến ký hợp đồng chuyển nhượng đất là vi phạm hợp đồng nên bạn không phải trả lại số tiền nhận cọc và cũng không phải hủy hợp đồng đặt cọc khi chuyển nhượng thửa đất đó cho người khác.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC