Phạm nhân lao động bên ngoài trại giam có được trả công?

Cập nhật, 12:06, Thứ Tư, 21/09/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi được biết Nhà nước đang thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động (LĐ) bên ngoài trại tạm giam cho các phạm nhân. Xin hỏi trong trường hợp này phạm nhân có được trả công không?

Phạm Minh Toàn (Long Hồ)

Trả lời: Tại khoản 3, Nghị quyết 54/2022/QH15 quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động LĐ, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động LĐ, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

- Phạm nhân tham gia hoạt động LĐ, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công LĐ và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

- Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả LĐ, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Ngành, nghề tổ chức hoạt động LĐ, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là ngành, nghề sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định trên, đối với những phạm nhân được cho phép ra ngoài trại giam LĐ sẽ được trả một phần công LĐ.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC