Không cần cung cấp giấy tờ tùy thân khi làm "sổ đỏ"

Cập nhật, 05:51, Thứ Tư, 22/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi dự định tách thửa đất cho con cất nhà ra riêng, nghe nói thủ tục cấp “sổ đỏ” hiện nay không còn yêu cầu cung cấp bản photo giấy tờ cá nhân đúng không?

Nguyễn Văn Hải (Long Hồ)

Trả lời: Theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì từ ngày 1/9/2021, người dân khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không phải nộp bản sao các giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Cụ thể, tại Điều 11 của thông tư này quy định: Đối với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận mà có yêu cầu bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Tuy nhiên, quy định mới này chỉ áp dụng trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai.

PHÒNG BẠN ĐỌC